Rapportene mottatt

Publisert: 01.02.11

– innholdet kan være utdatert

– Jeg vil takke utvalgene for utredningene. Det er utført et omfattende arbeid på kort tid. Jeg tror utvalgenes rapporter vil gi oss viktig bakgrunnsmateriale i vårt videre arbeid med å sikre kraftforsyningen til bergensregionen, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Den 10. februar blir det holdt et høringsmøte på Scandic Bergen Airport ved Flesland. Alle berørte parter inviteres til å komme med synspunkter på rapportene.

– Vi skal nå studere rapportene nøye fram mot høringsmøtet den 10. februar. Jeg ser også fram til å få berørte parters synspunkter i dette møtet. Disse innspillene tar vi med oss i den videre vurderingen, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Statnett fikk 2. juli 2010 konsesjon til å bygge en 420 kV kraftledning i luftspenn mellom Sima og Samnanger. 10. august besluttet regjeringen å få foretatt en ny uavhengig gjennomgang av sjøkabelalternativer for deler av strekningen. Statnett startet arbeidet  med linjebygging fra Samnanger høsten 2010.

Det ble nedsatt fire eksterne utvalg som har sett på ulike sider ved sjøkabelalternativene. Utvalgene har vurdert teknologi, økonomi, miljø og andre forhold knyttet til en sjøkabelløsning.

Les rapportene her.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
Etter mekling er EL og IT Forbundet og NHO enige i forhandlingene på Telenoroverenskomsten.
– Forhandlingsviljen må økes betraktelig om dette ikke skal ende i konflikt.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.