Rapport om tvungen lønnsnemnd

- innholdet kan være utdatert

Rapporten gir en oversikt over hva konfliktene gjaldt, og hvordan har statens inngrep blitt begrunnet. 39 streiker har blitt løst ved tvungen lønnsnemnd i denne perioden. Utfallene har stort sett gått i favør av arbeidsgiversida.
Norges bruk av tvungen lønnsnemnd har flere ganger fått kritikk fra den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO.
Åsmund Arup Seip har skrevet rapporten.
Les hele rapporten her.