Rapport om minstelønn

Publisert: 26.05.11

– innholdet kan være utdatert

Rapporten er en oppfølging av en tidligere rapport fra 2007. Den nye rapporten ser mer på effekten av de forskjellige minsteinntektsordningene for innbyggernes sosiale inkludering. Med minsteinntekt menes det i denne sammenheng ikke lønn i arbeidslivet, men diverse andre offentlige ytelser som arbeidsledighetstrygd og sosialhjelp.

I rapporten framheves det både positive og negative sider ved minsteinntekt.

 Les hele rapporten fra 2010 her.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.