Rapport om “grønne jobber”

Publisert: 18.04.13

– innholdet kan være utdatert

I tiden framover forventer man en økende vekst i såkalte “grønne jobber” knyttet til miljøvennlige løsninger, energieffektivitet og fornybar energi.

Hurtig vekst

Med dagens krav om å redusere karbonutslippene, redusere avfallsmengden, øke energieffektiviteten og andelen av fornybar energi kan EU forvente en hurtig vekst i antallet “grønne jobber” – jobber som bidrar til å beskytte eller gjenoppbygge miljøet.

Sjekker ut risikoer

Framsynsprosjektet forsøker å finne nye risikoer på området. Det identifiserer en rekke mulige framtidige scenarier ved å undersøke hvordan arbeidet i grønne jobber forventes å utvikle seg fram mot 2020, og hvilke framtidige HMS-utfordringer dette kan medføre under en rekke ulike sosiale og økonomiske vilkår.

Les mer på arbeidstilsynet.no.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.