Rapport: Arbeidsmiljøet i bygg- og anleggsbransjen

- innholdet kan være utdatert

Arbeidstilsynet skal ha en særskilt satsing mot bygg- og anleggsbransjen i perioden 2014 – 2016.
Sammen med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) avd. NOA laget et kunnskapsgrunnlag som gir en oppdatert beskrivelse av arbeidsmiljøtilstanden innenfor denne store og viktige næringen i norsk arbeidsliv.
Sendingen går direkte fra kl. 09.00 onsdag 13. november på www.stami.no