Rammeavtale om IA-arbeid

- innholdet kan være utdatert

Forbundssekretær Henning Solhaug, forbundets koordinator for HMS og IA, er godt fornøyd med samarbeidet med Energi Norge. Han skryter av Energi Norges samarbeidsvilje for å oppnå AI-avtalens hovedmål.
– Nå har vi undertegnet en rammeavtale som er et meget godt grunnlag for videre IA-arbeid, både sentralt og lokalt. Vi planlegger også å gjennomføre en felles kartlegging av sykefravær og avgangsalder for å drive mest mulig målrettet IA-arbeid, og nye landsomfattende konferanser hvor vi håper å få fram både kunnskaper om arbeidsmiljø og arbeidshelse og tilstanden i bransjen, sier forbundssekretær Henning Solhaug.
– Vi er generelt godt fornøyd med et konstruktivt og målrettet samarbeid med Energi Norge, og håper det skal resultere i bedre arbeidsmiljø og arbeidshelse for våre medlemmer og alle andre som jobber i bransjen, understreker Solhaug.
Rammeavtalen Energi Norge og EL & IT Forbundet.