Ptil-pålegg til Statoil

Publisert: 18.12.13

– innholdet kan være utdatert

Hendelsen var en potensiell farlig situasjon og kunne gitt alvorlige personskader og materielle skader.

Tilsynet har gransket hendelsen og har avdekket flere avvik fra regelverket.

  • mangelfull identifisering av risiko
  • mangelfull planlegging
  • uklare roller og ansvar
  • mangler ved ledelse og utførelse av løfteoperasjon
  • mangler i styrende dokumentasjon
  • teknisk integritet
  • avviksbehandling

Statoil har frist til 1. april 2014 med å etterkomme påleggene.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet og Hemit HF er enige om opprettelse av tariffavtale og hovedoppgjøret 2022.
Natt til 15. juni ble det enighet i meklingen om lønns- og arbeidsbetingelsene til EL og IT Forbundets medlemmer i selskapet OneCo Networks.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.