Ptil-pålegg til Statoil

Publisert: 18.12.13

– innholdet kan være utdatert

Hendelsen var en potensiell farlig situasjon og kunne gitt alvorlige personskader og materielle skader.

Tilsynet har gransket hendelsen og har avdekket flere avvik fra regelverket.

  • mangelfull identifisering av risiko
  • mangelfull planlegging
  • uklare roller og ansvar
  • mangler ved ledelse og utførelse av løfteoperasjon
  • mangler i styrende dokumentasjon
  • teknisk integritet
  • avviksbehandling

Statoil har frist til 1. april 2014 med å etterkomme påleggene.

Relevante artikler

Energikommisjonens rapport er en marsjordre til politikerne: Mer kraft, mer nett og mer energieffektivisering, så raskt som mulig.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.