Psykiske problemer og sykefravær

- innholdet kan være utdatert

NAV og Helsedirektoratet har laget en brosjyre som på en enkel forteller hva arbeidsgivere, arbeidstakere og tillitsvalgte kan bidra med. Gjennomgangstemaet er åpenhet, tilgjengelighet, trygghet og tilrettelegging.
Link til brosjyren hos Idébanken.