Protester mot vannprivatisering

- innholdet kan være utdatert

Den store gruppen krever at budgiverne respekterer innbyggernes ønske om at etaten skal være i offentlig eie. Når lokalsamfunnet ikke ønsker private eiere, skal de budgivende selskapene godta det, mener gruppen, og viser til at de tre tilbyderne har nedfelt samfunnsansvar for næringslivet (CSR) i sin selskapspolitikk.

Kraver respektEPSU er med i gruppen og budskapet er klart: respektere lokalsamfunnets holdning i stedet for å tenke profitt.

Gruppen og innbyggerne vil se om deres ønske er en test på om selskapenes CSR-politikk er ekte eller kun en frase for å nå opp i konkurransen om kjøp.

Innbyggerne mot privatiseringEn fersk meningsmåling viser at 65 prosent av grekerne er sterkt mot privatisering av vanntjenesten. Kommuner, fagforeninger, lokale sosiale grupper og politiske partier har uttrykt stor motstand mot privatisering.

Les hele saken på nettsiden til EPSU.

To tilbydereRegjeringen har invitert to konsortier til å delta i budgivingen.

Suez Environment, et fransk vann- og avfallsselskap og det greske byggefirmaet Ellaktor. Ellaktor eies av Leonidas Bobolas, medlem av den greske familien som også eier et betydelig antall private medieselskaper. Bobolas-familie har vært involvert i striden om en gruvekonsesjon i Halkidiki og selskapet har vært nevnt i forbindelse med Lagarde-listen. Suez Environment har vært involvert i å kjøre vann selskaper og konsesjoner, til noen som det har vært motstand i det siste.Mekorot, Miya Vannprosjekter, Terna, og G. Apostolopoulos Holdings utgjør den andre tilbyderen. Mekorot eies av det israelske offentlige vannverket. Selskapet har blitt beskyldt for å ha hindret vanntilførsel til palestinske bosettinger. Miya Vann er eid av den israelske investeringsgruppen Arison. Det greske selskapet Terna har aktiviteter i energi- og infrastruktur fungerer og Athens Medical Group eies av mr. Apostolopulos.

Bredere oversikt over tilbyderne.