Programmering inn i skolen

Publisert: 04.04.13

– innholdet kan være utdatert

Dette framkommer i forbundets høringsuttalelse til LO i forbindelse med NOU 2013:2 ”Hindre for digital verdiskapning”.

Forbundet påpeker at det for å kunne opprettholde og utvikle kompetansen, er det nødvendig at etter- og videreutdanningen forsterkes for alle yrkesutøvere.

Nødvendig med økt kompetanse

For å sikre et fremgangsrikt og effektivt næringsliv og en digitalisert offentlig sektor er det helt nødvendig med økt tilgang på IKT-kompetanse. Yrkesutøvere i alle deler av samfunnet må ha en viss teknologisk innsikt og basiskunnskap.

Et nasjonalt kompetansegap og -underskudd vil kunne medføre at viktige nasjonale prosjekt, samfunnsoppgaver, forsknings- og utviklingsoppgaver ikke har tilgang på den nødvendige kompetanse.

Les hele forbundets høringsuttalelse her

Nasjonal dugnad

Flere IKT-aktører i Norge har meldt seg på i det som kan bli en nasjonal dugnad. Under slagordet “Lær kidsa koding” vil man organisere frivillige tilbud til barn og unge, slik at de kan oppdage hvilken magi det ligger i selv å kunne programmere mobiltelefonene, nettbrettene og pc-ene rundt dem. Les mer om denne dugnaden på digi.no.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
Etter mekling er EL og IT Forbundet og NHO enige i forhandlingene på Telenoroverenskomsten.
– Forhandlingsviljen må økes betraktelig om dette ikke skal ende i konflikt.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.