Program klart for oljemarkeringen

Publisert: 16.11.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Statsråd Tord Liens innlegg fra talerstolen har tittelen "Hva er regjeringens svar til oljeindustrien".

Det blir kanskje svaret som er fagbevegelsens utgangspunkt for markeringen. Fagbevegelsen mener at regjeringen må gjøre mer for å bevare arbeidsplasser og verdifull kompetanse i oljenæringen. 

Øvrig program og appeller

17.30 Pølser og kaffe til folket foran Oljemuseet i Stavanger

18.00 – 18.08 Kulturelt innslag med Reidar Larsen 

18.08-18.10 Velkommen ved Frode Alfheim, nestleder Industri Energi

18.10 – 18.15 Hilsen fra ordfører Christine Sagen Helgø 

18.15 – 18.39 Appeller 
Jørn Eggum, forbundsleder Fellesforbundet
Hilde-Marit Rysst, forbundsleder SAFE
Leif Sande, forbundsleder Industri Energi 
Trond Markussen, president NITO
Jan Olav Brekke, forbundsleder Lederne
Jonny Simmenes, forbundsleder FLT
Rolf Bersås, distriktssekretær EL & IT Forbundet
Hege-Merethe Bengtsson, generalsekretær i DNMF. For DSO OG NSF

18.39 -18.44 –«Betydningen av norsk oljeindustri og næringens fremtid» ved Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør, Norsk olje og gass. 

18.44-18.49 – «Hva er regjeringens svar til oljeindustrien» ved olje- og energiminister Tord Lien.

18.49 – 18.51 Avslutning ved Frode Alfheim, nestleder Industri Energi.

18.51 Kulturelt innslag ved Reidar Larsen.

Se forøvrig arrangementets facebookside.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.