PRM: Forsyningssikkerhet og beredskap i kraftforsyningen svekkes!

Publisert: 05.05.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Forskriften ble innført i juni 2013 for å sikre god beredskap i kraftforsyningen ved at nettselskap og kraftverk ble pålagt å utføre visse tjenester med egne ansatte.

Denne forskriften kom på plass ved et godt fagligpolitisk samarbeid mellom EL & IT Forbundet og den daværende rødgrønne regjeringen.

Forbundsstyret i EL & IT Forbundet har registrert at de borgerlige partiene har vært imot denne forskriften siden innføringen, og derfor er ikke dagens avgjørelse overraskende.

Det som overrasker, er at Høyre-/Frp-regjeringen ikke på noe punkt er i stand til å komme med en faglig begrunnelse for å fjerne forskriften. Dette er ren ideologi og et bestillingsverk fra arbeidsgiverorganisasjonen NHO. Det er skremmende å se at en så viktig samfunnsmessig beredskap blir så lemfeldig behandlet.

Forbundsstyret i EL & IT Forbundet er sterkt uenig i at OED opphever Kompetanseforskriften.

Vi kommer også i framtida til å slåss for samfunnssikkerhet og beredskap, og for arbeidsvilkårene til våre medlemmer.

Vi tar det ansvaret Høyre og Frp ikke tar. 

For mer informasjon og kommentarer:

Forbundsleder Jan Olav Andersen, 908 55 826.
Leder av Forhandlingsavdelingen Bjørn Fornes, 915 17 398.

 

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.