Prioriterer IKT

Publisert: 06.10.11

– innholdet kan være utdatert

 Dette vil øke kvaliteten på offentlig forvaltning, og frigjøre tid som blant annet kan brukes til raskere saksbehandling og oppgaver som krever tilstedeværelse og personlig kontakt, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Regjeringen foreslår å bevilge 220 millioner kroner for 2012 til modernisering av IKT-løsninger i NAV. Programmet som er planlagt gjennomført over seks år, vil legge til rette for en betydelig økning av effektiviteten i saksbehandlingen både for etaten, brukere og andre aktører.

Politiets IKT-systemer fungerer   ikke tilfredsstillende. Regjeringen foreslår derfor å styrke budsjettet med 80 millioner kroner for å sikre nødvendig framdrift i arbeidet med ny IKT-infrastruktur, ny programvareplattform, bedre sikkerhetsløsninger og forprosjektet for nye straffesakssystemer.

Stor byggevirksomhet

Statsbudsjettet for 2012 viser at Regjeringen forsetter å satse på høy statlig byggevirksomhet. Investeringsbudsjettet under Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet utgjør 3,2 milliarder kroner.

– Staten skal som byggherre og eiendomsforvalter gå foran med et godt eksempel innenfor byggenæringen, blant annet når det gjelder miljø og energi, universell utforming og arkitektur. Særlig vil arbeidet med mer miljø- og energivennlige bygninger være høyt prioritert i årene som kommer, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.

Departementet leder arbeidet med utredning og prosjektering av bygningsmessige arbeider i Regjeringskvartalet etter terrorangrepet 22. juli. Dette vil være en prioritert arbeidsoppgave i 2012.

 

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.