Pressemelding:Utleieforskriften for vannkraftanlegg-Regjeringen undergraver offentlig eierskap

Publisert: 28.06.10

– innholdet kan være utdatert

I forrige Stortingsperiode fikk regjeringen Stoltenberg vedtatt den såkalte konsolideringsmodellen, som sikret fortsatt offentlig eierskap til vannkrafta. I likhet med storparten av den norske befolkningen, støttet EL & IT Forbundet det vi oppfattet som en klar strategi fra regjeringens side for å sikre at landets vannkraftressurser tilhører og skal forvaltes til beste for allmennheten, som det heter i formålsbestemmelsen i loven.

Det har lenge vært klart at regjeringen har ønsket å åpne for utleie av kraftverk, som et plaster på såret for de som ønsket privatisering av den norske vannkrafta. Nå har regjeringen sluttført arbeidet med utleieordningen med en forskrift som åpner døra på vid vegg for private interessenter til å tilegne seg kontrollen over og inntektene fra norsk vannkraft. Utleieordningen inneholder praktisk talt ingen restriksjoner med hensyn til å leie norsk vannkraft, ut over at utleie skal avtales for perioder på maksimum 15 år. Men det er ingen ting i veien for at en leietaker, for eksempel tyske EON, kan leie vannkraftanleggene for et uendelig antall leieperioder. Verken loven eller forskriften legger opp til at den faktiske utleieperioden skal begrenses, eller at eier skal ha nødvendig kompetanse for å ta tilbake utleide anlegg etter endt leieperiode på 15 år.

Den vedtatte utleieordningen viser at regjeringen fortsatt mangler en klar strategi for hvordan landets store vannkraftformue skal forvaltes. I formålsbestemmelsen til regjeringens konsolideringsmodell heter det at: ”Landets vannkraftressurser tilhører og skal forvaltes til beste for allmennheten. Dette skal sikres gjennom offentlig eierskap på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå.”. Utleieordningen, slik den nå framstår, undergraver offentlig eierskap over vannkrafta ved å overlate driften og deler av inntektene til private selskaper.

Samtidig velger regjeringen av en eller annen grunn å gå inn for at ansatte i kraftforsyninga skal outsources. Regjeringen overkjører dermed hensynet til forsyningssikkerhet, som taler for faste ansettelser knyttet til produksjonsanleggene. Regjeringen åpner også døra for sosial dumping ved å åpne for at drift av kraftanlegg kan settes ut til driftsoperatører, og svekker dermed arbeidstakernes rett til faste ansettelser og trygt arbeidsmiljø. Dette er et grovt løftebrudd både overfor EL & IT Forbundet og alle de som har stemt på regjeringen for å sikre arbeidstakerrettigheter og stanse sosial dumping.

EL & IT Forbundet godtar ingen outsourcing av ansatte i kraftforsyningen, og vil med den foreliggende utleieordningen, være tvunget til å bekjempe et hvert forsøk på utleie av vannkraftanlegg.

For mer informasjon, kontakt:

Forbundsleder Hans Olav Felix, mobil 908 55 815.
Forbundssekretær Henning Solhaug, mobil 908 55 823.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
Etter mekling er EL og IT Forbundet og NHO enige i forhandlingene på Telenoroverenskomsten.
– Forhandlingsviljen må økes betraktelig om dette ikke skal ende i konflikt.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.