Pressemelding:Telenor deler landet og telemontører blir kasteballer. Eltel Networks, Relacom og Sønnico saksøkes

Publisert: 26.01.11

– innholdet kan være utdatert

Det har blitt resultatet etter at Telenor fra 2010 delte inn sitt underleverandørmarked i en såkalt fylkesmodell.

Flere hundre medlemmer av EL & IT Forbundet i Relacom, Sønnico og Eltel Networks har blitt rammet. Enten de ble oppsagt eller fristilt, ble de tvunget til å søke nytt arbeid i overtakende bedrift i sitt hjemfylke. Ingen hadde automatisk rett til å fortsette i jobben sin.

Noen fikk jobb – noen ikke. De tillitsvalgte anslår også at langt flere enn normalt har gått av med AFP som følge av prosessen.

Nå skal flere saker opp i retten. Først i Haugarland tingrett fra mandag 7. februar. Senere i Bergen tingrett fra 28. februar og 7. mars.

– Vi kan ikke akseptere en prosess i arbeidslivet hvor hver enkelt arbeidstaker ansatt i Eltel Networks, Sønnico og Relacom skal veies og vurderes hver gang Telenor endrer sitt kontraktsregime. Dette gir et utilbørlig utrygt arbeidsmarked. Det åpner for utstøting av syke og eldre arbeidstakere og kan i tillegg bli en måte å sile bransjen for det arbeidsgiversiden måtte oppfatte som ”brysomme ansatte”, sier forbundsleder Hans Felix.

– Det er uholdbart med en slik sjonglering med arbeidstakere. Dette kan ikke gjenta seg neste gang Telenor skal reforhandle kontraktene. Selskapene må få kontrakter som gjør at de overtar arbeidstakere – ikke gå til oppsigelser eller starte med innleie i stedet for fast ansatte. Det blir en bruk- og kastpolitikk av arbeidstakere og åpner for sosial dumping. Hvilke ungdommer ønsker å satse på utdanning i en slik bransje? påpeker forbundsleder Hans Olav Felix.

Kontaktpersoner:

Hans Olav Felix: 908 55 815, forbundsleder EL & IT Forbundet

Åge Blummenfelt: 932 48 122, organisasjonssekretær Elektroarbeidernes Fagforening Hordaland/Sogn og Fjordane

Sissel Hallem: 952 14 904, hovedtillitsvalgt/klubbleder for EL & IT i Relacom

 LO-advokater:

Håkon Skaug: 23 06 19 57
Jarle Ringheim: 55 21 98 00
Elisabeth Grannes: 23 06 17 40

Relevante artikler

Klokka 04.00 natt til onsdag 17. april ble det brudd i tarifforhandlingene mellom EL og IT Forbundet og NHO på Telenoroverenskomsten
Her kan de lese kravene som EL og IT Forbundet fremmer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).
The Electricians’ and IT Workers’ Union has submitted demands on several fronts.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.