Pressemelding:Kompetanseforskriften må vedtas nå

Publisert: 31.01.10

– innholdet kan være utdatert

Kaoset i jernbanen burde være en tilstrekkelig advarsel for alle som ønsker å konkurranseutsette drifts- og vedlikeholdsoppgaver og outsource ansatte.

Det er også i strid med gjeldende lovverk. For å fjerne enhver tvil om forståelsen av gjeldende lovverk, har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utarbeidet en forskrift som slår fast at nettselskapene skal ha nødvendig bemanning og kompetanse til normal drift av nettet.

EL & IT Forbundet har krevd at outsourcing og konkurranseutsettingen som har vært bedrevet av enkelte nettselskaper, skal stanses, og de ansatte få tilbake sine jobber i nettselskapet. Dette har fått støtte fra stortingsflertallet, både i inneværende og forrige periode. Dessverre har forskriftsforslaget blitt liggende i skuffen i Olje- og energidepartementet (OED) etter endt høring, til tross for forsikringer fra de rødgrønne partiene på Stortinget om at en forskrift som sikrer nødvendig bemanning for normal drift av nettselskapene skal komme på plass. EL & IT Forbundet er sterkt uroet over handlingslammelsen i regjeringen i en så viktig sak for fagbevegelsen og samfunnet.

Arbeidsgiverorganisasjonene og det fåtall selskaper som har outsourcet de ansatte, har angrepet forskriften fra dag en med begrunnelse at de ikke ønsker krav til kompetanse i nettselskapene. Det er ikke første gang bransjeorganisasjonene angriper offentlig regulering eller offentlig eierskap. Energi Norge var sterk motstander av at vannkrafta skulle være offentlig eide, slik det også har sutret over monopolregulering og andre tiltak for å sikre kontroll og styring over kraftforsyningen. Vi er derfor ikke overrasket over at organisasjonen også denne gangen avviste offentlig regulering.

At Defo, en interesseorganisasjon for energiverk i distriktene, angriper forskriftsforslaget, er litt mer overraskende. Defo skriver i sitt siste nyhetsbrev at det er en hemsko for selskapenes effektivitet, utvikling og kompetanse. Videre påstås det at forskriften er distriktsfiendtlig og at Norges energi- og vassdragsdirektorat (NVE) skal drive forvaltning og ikke blande seg inn i energiselskapenes drift. Dette er udokumentert påstander som mangler rot i virkeligheten. Defo vet like godt som oss at strømforsyningen i distriktene er sårbar, og transport av mannskaper og materiell både tar tid og koster mye. Har ikke nettselskapene ute i distriktene nødvendig egenbemanning, vil det ramme befolkningen og gjøre det ennå vanskeligere å drive næringsvirksomhet utafor de store byene.

Den viktigste grunnen til at entreprenørselskapene ble etablert var ønsket om å omgå inntektsrammereguleringen av nettselskapene, ikke økt effektivitet eller å opprettholde små nettselskaper ute i distriktene. Tvert om er det de store nettselskapene i de største byene som har ledet an i nedbemanning og konkurranseutsetting. Til tross for påstander om det motsatte, finnes det ingen dokumentasjon som viser at dette har ført til økt effektivitet eller lavere kostnader. I stedet har vi fått nettselskaper som mangler livsviktig kompetanse, nødvendig beredskap og forsvarlig vedlikehold av nettet.

Forbundet ser ingen gode grunner for at en rødgrønn regjering skal la seg presse av markedsliberalistiske arbeidsgiverorganisasjoner som kjemper mot offentlig eierskap og kontroll over kraftforsyningen. En rødgrønn regjering må forsvare offentlig kontroll og styring, til beste for hele samfunnet.

EL & IT Forbundet krever derfor at regjeringen umiddelbart vedtar forskriften om kompetansekrav til nettselskapene.< br>
For mer informasjon kontakt:
Forbundssekretær Henning Solhaug, mobil 908 55 823.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er tilstede med egen stand på Eliaden på Lillestrøm 28-30 mai.
Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.