Pressemelding:Full seier til EL & IT Forbundet i Arbeidsretten

- innholdet kan være utdatert

Arbeidsretten har i dag avsagt dom i en sak hvor forbundet var stevnet inn av NHO. Arbeidsrettens dom gir EL & IT Forbundet full seier, og rettens slutning er tydelig.
” Iverksettelse av arbeidsstans på grunnlag av LOs plassoppsigelse av 3. mai 2010 og bruk av sympatiaksjon vil ikke være tariffstridig og ulovlig.”
Sakens bakgrunn
Bakgrunnen for arbeidsrettsaken var at forbundet ved årets tariffrevisjon fremmet et krav om at forbundets IKT-overenskomst, etablert for et par bedrifter, skulle etableres som en mer generell avtale. I forbindelse med forhandlingene på overenskomsten varslet forbundet streik og sympatiaksjoner.
Ble stevnet av NHO
NHO svarte med å stevne forbundet for Arbeidsretten 12. mai i år. NHOs standpunkt var at å streike på grunnlag av plassoppsigelser var tariffstridig og ulovlig. NHO har også hevdet at det eksisterer avtaler i andre forbund som dekker behovet i IKT-området og at IKT-overenskomsten ville gripe inn i virkeområdet for andre tariffavtaler.
Tydelig dom
Arbeidsrettens flertall tok verken til følge påstand om tariffstridige aksjoner eller at IKT-overenskomsten vil gripe inn i andre tariffavtaler.
For mer informasjon, ring:
Forhandlingsleder Jan Olav Andersen, mobil 908 55 826.