Pressemelding:Fornøyd med økt egenkapital i Statkraft

Publisert: 26.11.10

– innholdet kan være utdatert

Dermed kan Statkraft realisere styrets investeringsplan på om lag 82 milliarder kroner. Egenkapitalforsterkingen gir grunnlag for at Statkraft kan ivareta sine nasjonale forpliktelser som motor når det gjelder forskning og utbygging av fornybar kraft, energirelaterte tjenester og som eier av store vannkraftressurser nasjonalt.

EL & IT Forbundet forventer også at Statkraft opptrer som en ansvarlig og forutsigbar eier i de store regionale selskapene det er medeiere i. Det er viktig at Statkrafts regionale eierskap benyttes til kompetanseoverføring og styrking av regional aktivitet og sysselsetting.

Statkrafts hovedfokus skal være nasjonalt, men styrkingen av egenkapitalen gir også selskapet mulighet for å videreutvikle sin posisjon som Europas største produsent av fornybar kraft.

EL & IT Forbundet forutsetter at Statkraft vil benytte sine finansielle muskler internasjonalt til investeringer innen fornybar kraft.

For flere kommentarer, kontakt:
Forbundsleder Hans Olav Felix, mobil 908 55 815.

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.