Pressemelding: Opplysningen 1881 må gjenopprette tillit

- innholdet kan være utdatert

Forbundet forventer at dette er et signal om at selskapet velger en ny strategi for å gjenvinne den anseelse det har tapt i markedet og at det nå gjenoppretter tillit og bedrer samarbeidet med tillitsvalgte og ansatte.

Vi forventer også at dette er et signal om at selskapet slutter å legge ned lokasjoner og ser på sin bruk av midlertidige ansatte.

EL & IT Forbundet er opptatt av å ha et godt forhold til styret og ny ledelse i selskapet og ser fram til en konstruktiv dialog om å opprettholde arbeidsplasser og selskapets anseelse i markedet.


For flere kommentarer, kontakt
Forbundsleder Hans Olav Felix, mobil 908 55 815