Pressemelding fra KS Bedrift Energi og EL & IT Forbundet

Publisert: 25.11.10

– innholdet kan være utdatert

Forslaget vil bety mer kostnadseffektiv nettleie for forbrukerne, og interessante og utfordrende arbeidsoppgaver for ansatte i energibedriftene.

Forslag til forskrift om kompetansekrav til konsesjonærer etter energiloven har ligget til behandling i Olje- og energidepartementet (OED) siden høringsfristen gikk ut i februar 2009.

Med tanke på energibedriftenes og de ansattes behov for avklaring av kompetansekravene i en periode med forventet økende aktivitet og et pågående generasjonsskifte, har KS Bedrift Energi og EL & IT Forbundet fremmet et felles forslag til OED og Statsministerens kontor om endringer i forskriftsforslaget.

Vi foreslår at krav til egenkompetanse for energiselskap ansees oppfylt når deler av kompetansen er sikret

  • ved langsiktige avtaler med andre konsesjonærer
  • ved langsiktige avtaler innen et konsern

 

Hele fellesbrevet kan leses på forbundets hjemmeside.

KS Bedrift Energi                                         EL & IT Forbundet
Bjørg Ravlo Rydsaa                                    Hans O. Felix
direktør                                                          forbundsleder

Kontaktpersoner:
KS Bedrift Energi: Svein Eriksen, svein.eriksen@ks.no, tlf 906 97 491
EL & IT Forbundet: Henning Solhaug, henning.solhaug@elogit.no,  tlf 908 55 822

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.