Pressemelding fra EL og IT Telenor om nye kutt

Publisert: 18.10.17
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

I et styremøte 17. oktober vedtok styret i Telenor Norge AS  å legge ned en avdeling i Fixed & TV på Gjøvik med 23 ansatt og samtidig nedbemanne med 56 ansatte i divisjon Mobile på Fornebu. EL og IT i Telenor Norge er sterkt uenig i bedriftens vurderinger og begrunnelser for nedbemanning av totalt 79 ansatte.

Pressemelding fra EL og IT i Telenor:

Telenor kutter igjen

Fornebu, divisjon Mobile

EL og IT i Telenor Norge hevder at bedriften tar ut synergieffektene før endringene er gjort og advarer på det sterkeste at bedriften tar ut gevinsten før de er en realitet. EL og IT i Telenor Norge finner ikke at administrasjonen har godtgjort for tiltak som vil føre til reduksjon av arbeidsbortfall. Det er gjennomgående at de gjenværende medarbeidere får flere arbeidsoppgaver og forholde seg til.

– Vi frykter at endringen som er vedtatt gjennomført vil medføre mer arbeid på gjenværende ansatte i organisasjonen og vil resultere i større arbeidspress og fare for høyere sykefravær, sier hovedtillitsvalgt for EL og IT i Telenor Norge, Kosom Alexsander Skaale.

Gjøvik, divisjon Fixed & TV

Tap av viktig kompetanse

Telenor velger å legge ned avdelingen på Gjøvik med ansatte som har høy kompetanse – og gjennomsnittsalder.

EL og IT i Telenor Norge frykter at arbeidsoppgavene de ansatte på Gjøvik i dag utfører ikke vil bli ivaretatt på forsvarlig måte når de ansatte må forlate plassen sin. EL og IT i Telenor Norge er bekymret når en stor del av arbeidsstokken fjernes og hva dette vil medføre av ekstraarbeid for de gjenværende.

– Vi frykter at endringene vil medføre mer arbeid på resten av ansatte i organisasjonen og hevder dette fører til større arbeidspress og fare for økt sykefravær, sier hovedtillitsvalgt for EL og IT i Telenor Norge.

Vi frykter at dette ensidige fokuset på kostnadskutt vil medføre tap av viktig kompetanse, at ansatte velger å slutte i Telenor og forsvinne ut til konkurrentene.

Ved spørsmål eller ytterligere kommentarer, kontakt:

Kosom Alexsander Skaale, hovedtillitsvalgt for EL og IT i Telenor Norge. Mob: +47 902 09 904
Kenneth Pettersen, divisjonstillitsvalgt i Mobile. Mobl: +47 958 80 475
Jonny Brodalen, divisjonstillitsvalgt i Fixed & TV. Mob: + 47 977 75 772

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.