Pressemelding fra EL og IT Telenor om nedleggelse av avdeling i Harstad

Publisert: 05.10.17
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

I dag kom nyheten om at over 80 ansatte vil miste jobben dersom Telenor-styret gjennomfører et forslag om å legge ned kundeserviceavdelingen i Harstad. Styremøtet holdes 17. oktober. De ansatte i Harstad ble orientert om forslaget på et allmøte torsdag formiddag, melder NTB.

Pressemelding fra EL og IT Telenor:

Vi må redde arbeidsplassene i Harstad

Nedgangen i trafikken forsvarer ikke at 86 medarbeidere i Harstad blir sagt opp. De gjenværende arbeidsoppgavene til lokasjonen er tenkt ivaretatt gjennom oppbemanning av innleide fra bemanningsbyrå på gjenværende avdelinger Telenor Norge. EL og IT Telenor hevder dette er i strid med arbeidsmiljøloven.

EL og IT Telenor går sterkt imot forslaget om nedleggelse av Telenors lokasjon i Harstad. Forslaget som foreligger vil ramme ansatte og deres familier og lokalsamfunnet på en uforholdsmessig negativ måte. Bedriftens argument for nedleggelsen, rettferdiggjør ikke konsekvensene nedleggelsen vil få for de berørte ansatte.

Telenor Norge betaler i dag et annet selskap for å besvare kundehenvendelser for Canal Digital. Dette er arbeidsoppgaver Telenor Norge kan ta tilbake for å opprettholde lokasjonen Harstad. De ansatte i Harstad har vært med på å skape inntekter og overskudd til bedriften. Telenor Norge bør benytte en del av dette overskuddet for at de ansatte i Harstad kan beholde arbeidsplassen sin i en overgangsperiode.

Telenor bør ta tilbake oppdraget og dermed sikre nødvendige arbeidsoppgaver i Harstad

– Det er totalt uforståelig og kynisk av Telenor Norge å la innleide fra annet selskap utføre arbeidsoppgaver faste ansatte i Harstad kan gjøre. Telenor Norge bør ta tilbake oppdraget og dermed sikre nødvendige arbeidsoppgaver i Harstad, sier hovedtillitsvalgt for EL og IT Telenor Kosom Alexsander Skaale.

EL og IT Telenor mener at den eneste riktige i denne saken, er at de ansatte i Harstad får beholde jobben og at Telenor Norge sørger for at arbeidsoppgaver blir tilført. Det er store muligheter for Telenor Norge å tilbakeføre arbeidsoppgaver fra kundeservice Canal Digital for å fylle opp trafikknedgangen i kundeservice Telenor.

Ved å beholde den eneste kundeservice lokasjonen i Nord Norge, tar Telenor Norge AS sitt samfunnsansvar og bevarer arbeidsplasser i distriktsnorge.

Vi må sammen med bedriften snu alle steiner for å finne en løsning som kan redde arbeidsplassene i Harstad. Og vil fortsatt komme Telenor Norge i møte for å finne gode løsninger.

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Kosom Alexsander Skaale, hovedtillitsvalgt for EL og IT i Telenor Norge. Mob: +47 902 09 904

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.