Posttraumatisk stresslidelse og arbeidslivet

- innholdet kan være utdatert

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en diagnose som har en alvorlig hendelse som et nødvendig diagnostisk kriterium. En potensielt traumatiserende hendelse kan defineres som en erfaring som truer ens eget liv eller en person som står en nær, som fremkaller intens frykt, redsel eller hjelpeløshet.

22. juli var en uvirkelig dag for mange arbeidstakere i Norge, og ettervirkningene av opplevelsene kan være alvorlige. Personer som blir utsatt for alvorlige stressbelastninger, kan forbigående eller over tid være plaget med gjenopplevelse av traumet, unngåelse av forhold som minner om traumet, og ha en stor grad av fysiologisk beredskap.

Reaksjoner etter alvorlige stressbelastninger
Studier som er gjennomført etter svært alvorlige hendelser, viser at nær alle får posttraumatiske stressymptomer kort tid etterpå. Det å utvikle posttraumatiske stressymptomer etter en alvorlig stressbelastning er en normal reaksjon på en unormal hendelse. Likevel vil de fleste som har blitt utsatt for en alvorlig stressbelastning, komme seg i løpet av dager, uker eller måneder.

 – Det er heldigvis et fåtall som utvikler posttraumatisk lidelse (PTSD) etter en traumatiserende hendelse. I forbindelse med en alvorlig stressbelastning kan noen komme styrket ut av det med en større grad av modenhet, kompetanse, stresstoleranse og aksept, sier Marit Skogstad, overlege ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt som har vært med på å utarbeide rapporten.
Les hele rapporten her.