Postkoms seier i Toulous

Publisert: 05.10.11

– innholdet kan være utdatert

{F6AA7E35DF5C}

Protesterende postansatte med bilde fra norsk markering bak.

Europeiske postansatte fikk stor oppmerksomhet da de marsjerte gjennom konferansesalen. Målet var å vise det dramatiske i at EUs liberalisering av posten. Konsekvensen er dårligere kvalitet, økte priser og sosial dumping pga konkurranse på lønn.

Ingeborg Sætre, 1. nestleder i Postkom, fortalte konferansen om fagforbundets kamp mot postdirektivet. At Postkom lykkes i å få Stortinget til ikke å implementere direktivet i norsk lov.

Likevel fortsetter liberaliseringen i EU-landene og UNI Europa arbeider sammen med fagforeninger mot direktivet og dereguleringen.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet og Hemit HF er enige om opprettelse av tariffavtale og hovedoppgjøret 2022.
Natt til 15. juni ble det enighet i meklingen om lønns- og arbeidsbetingelsene til EL og IT Forbundets medlemmer i selskapet OneCo Networks.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.