Positive til lærlingeordningen

Publisert: 25.01.13

– innholdet kan være utdatert

De fleste lærebedriftene svarer at økonomi ikke er et stort problem for å ta inn en lærling. Det viser en kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen.

Kartleggingen er gjennomført av forskerne Håkon Høst, Asgeir Skålholt og Torgeir Nyen. 800 virksomheter deltok i undersøkelsen.

En tredjedel av alle bedrifter uten lærling har vurdert å ta inn lærlinger. Halvparten av disse kan tenke seg å ta inn en lærling. Det er derfor et stort potensial for å øke antall lærebedrifter.

Mer om undersøkelsen på nettsiden til Utdanningsdirektoratet.

Rapporten fra Fafo og NIFU.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.