Populær 5-åring

Publisert: 16.10.12

– innholdet kan være utdatert

Alt på ett sted, lite byråkrati, rask saksbehandling og veiledning på eget språk er forklaringer på suksessen.

Siden åpningen av Servicesenteret i 2007 har over 80 000 arbeidsinnvandrere fått behandlet sine arbeids- og oppholdstillatelser og skaffet skattekort slik at de raskt har kommet ut i arbeidslivet. Dette er tjenester som de før måtte ordne hos de ulike etatene ofte med lang saksbehandlingstid.

– Servicesenteret dekker et viktig behov og har gjort hverdagen enklere for utenlandske arbeidstakere, deres familier og arbeidsgivere. Her kan de gå inn én dør for å ordne alle papirer slik at de raskt kan komme i gang med arbeid på lovlig vis, sier leder for senteret, Lene Hagen.

Servicesenteret gir også informasjon om rettigheter og plikter i arbeidslivet.

Unikt samarbeid

Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere er et unikt samarbeid mellom Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og UDI. I 2009 ble det også opprettet tilsvarende servicesentre i Stavanger og Kirkenes.

I tillegg til å komme seg raskere ut i arbeid, har det med Servicesenteret blitt lettere for arbeidstakere og arbeidsgivere å handle riktig, og stadig flere arbeidstakere ser fordelen av å jobbe for seriøse arbeidsgivere og å opparbeide seg rettigheter. Samarbeidet mellom de fire etatene har også gitt resultater i form av mer samordnet og effektiv kontroll i kampen for å motvirke sosial dumping og svart økonomi.

Les mer om Servicesenteret på arbeidstilsynet.no.

Se også senterets egne sider, sua.no.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.