Politisk streik mot matmakt

Publisert: 18.05.12

– innholdet kan være utdatert

Initiativtakerne oppfordrer andre fagforeninger om å stille med faner i soli­daritet med de streikende. Det er oppmøte i “den nye” Sirkusparken på Lade kl. 12.00.

Appellanter er:

  • Steinar Nygaard, leder Naturvern­forbund­et i Sør-Trøndelag
  • Rita Ottervik, ordfører i Trondheim
  • Jan Lillebo, leder av Bryggeri­arbeidernes For. NNN avd. 10
  • Arne Byrkjeflot, leder av LO i Trondheim

Iniativtakere

Initiativtakere NNN-klubbene v/ Ringnes Bryggeri, Tine Meieri, Nortura, Nidar, E.C. Dahls Bryggeri, Aas Bryggeri, NNN Oslo/Akershus m.fl.

Hvem støtter

Aksjonen støttes av LO i Oslo, LO i Trondheim, Negotia v/ Ringnes Bryggeri, NNN-klubbene i Hansa Borg, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Norges Bondelag.

Litt om bakgrunnen

Det handler om markedsmakt. Den økte bruken av makt fører til betydelig dårligere leveringsbeting­elser for industrien. I de tilfeller hvor enkelte av leverandørene har måttet gi fra seg distri­bu­sjonen, som for eks. Freia, Nidar og Nortura, svekkes inntjeningen ytterligere. Industrien får store kostnader ved å legge om lager og distribusjon i tillegg til tapte inntekter ved dårligere markedsadgang. De ansatte blir rammet av usikkerhet og tap av jobber, mens forbrukerne får dårligere vareutvalg.

Overtagelsen av Coca-Colas distribusjonsapparat fra mars 2013 er det siste eksemplet. Neste som kan bli utsatt er Tine og bryggeribransjen.

Les kronikk av Arne H Rolijordet, tillitsvalgt i Ringnes Bryggeri.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.