Politisk streik: Forby bemanningsbransjen

Publisert: 05.10.17
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

I vår lagde representanter for Fellesforbundet og EL og IT Forbundet i Oslo en rapport om innleie på byggeplassene i Oslo og Akershus. Det aller viktigste funnet var et ekstremt omfang av ulovlig innleie fra bemanningsbyråer.

Onsdag 15. november blir det politisk streik med markering foran Stortinget kl 14.00. Kravet er et forbud mot bemanningsbransjen i Oslofjordområdet. 

Dette er grunnlaget for den politiske streiken:

Bruk forskriftsadgangen på byggeplasser i Oslofjordområdet

Bemanningsbransjen var ment å erstatte faste ansatte ved sykdom og permisjoner, men har ført til fullt frislipp der løsarbeiderkontrakter dominerer. Det har ført til at bemanningsbransjen nå:

 • Er største arbeidsgiveren på mange byggeplasser
 • Fortrenger faste ansatte i et så stort omfang at det ikke gir mening å snakke om at fast ansatte er hovedregelen
 • Gir usikre arbeidsforhold uten garanti for en årsinntekt å leve av
 • Ikke tar inn lærlinger eller driver fagopplæring
 • Fører til dårligere produktivitet
 • Profiterer på å leie ut arbeidskraft
 • Foregår daglige brudd på bestemmelsene om arbeidstid, overtid og innleie

Innleie er blitt et så stort innslag på byggeplassene at viktige samfunnshensyn står på spill. Vi vil ikke tilbake til et løsarbeidersamfunn der arbeidsfolk står med lua i handa. I 2005 ble tariffavtaler allmenngjort innen byggebransjen i Oslo­fjordområdet (Akershus, Buskerud, Oslo, Østfold og Vestfold). Nå er krever vi et forbud mot innleie i det samme området.

Vår politiske streik er ikke rettet mot ansatte i bemanningsbransjen. Vi vil at de skal ha faste og hele stillinger i produksjons­bedriftene våre og normen i arbeidslivet skal være at alle lønnes til man blir permittert eller oppsagt.

I samarbeid med LO i Oslo er dette er initiativtakerne:

 • EL og IT Forbundet Oslo og Akershus
 • Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus
 • Fellesforbundet avdeling 1 Oslo og Akershus
 • Fellesforbundet avdeling 601 Tømrer og Byggfagforeningen
 • Fellesforbundet avdeling 603 Oslo Bygningsarbeiderforening
 • Fellesforbundet avdeling 605 Rørleggernes Fagforening
 • Heismontørenes Fagforening

Les mer på LO i Oslo sine sider.

FriFagbevegelse: Se lista over hvem som støtter storstreiken i Oslo

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.