Politisk streik 18. januar

Publisert: 10.01.12

– innholdet kan være utdatert

Fagforbundet og NTL støtter aksjonsdagen.

Innmeldte markeringer

LO-avdelinger, fagforeninger og klubber skal ha markeringer rundt det ganske land. Her er den oversikten vi foreløpig har:

Stord: Oppmøte i Velferdsbygget, markering mellom kl. 11.00 – 12.00.

Førde: Oppmøte Førde torg, markering mellom kl. 14.00 – 15.30. Bak markeringen står EL &B IT , LO Førde og Fellesforbundet.

Buskerud: Streik fra kl. 13.00 og ut dagen. Det er arrangement med appeller i Folkets Hus,Drammen (2. etg.) fra kl. 13.30. Arrangør LO Drammen og Omegn, Fagforbundet Buskerud, EL & IT Forbundet Buskerud, Fellesforbundet avd. 30, Byggfag Drammen/Bærum, Buskerud Handel og Kontor.

Oslo: Elektromontørene, Heismontørene, Oslo Transportarbeiderforening har åpent møte kl.13.00 i Samfunnssalen. Byggforeninger gjennomfører politisk streik. Alle trekkes i lønn. Oppmøte Youngstorget kl.1400.

Stavanger: Oppmøte Byparken kl.10.00. Arrangement fram til kl.13.00.

Trondheim: Oppmøte på Torget kl.14.00.

Bergen: Oppmøte på Torgallmenningen kl.14.45.

Tromsø: Åpent møte 17. januar – det arbeides med markering på Stortorget fra kl.12.00 den 18..

Haugesund: Det blir torgmøte og politisk streik.

Gjøvik: Det blir mobiliseringsmøte og markering med politikere og tillitsvalgte.

Namsos: Det blir markering.

Bodø: Markering i Folkets Hus, Prinsensgt. 115 fra kl. 12.00 og fram til kl. 13.00.

Prosedyrer og deltakelse

Politisk streik må vedtas av det lokale ledd. Klubber som tilslutter seg må varsle arbeidsgiver om tidspunktet for fravær fra arbeid.

Det er arrangementer en rekke steder rundt om i landet. Ta kontakt med lokal LO-avdeling eller distriktskontor i eget forbund for å finne ut hvor og når det er arrangement i deres nærområde. Aksjonene avholdes på ulike tidspunkt og med ulik varighet rundt i landet.

Distriktskontorene i forbundet bes om så raskt så mulig sende inn en oversikt over arrangementer med sted, tid osv, slik at dette kan legges ut på vår hjemmeside.

Politisk streik er frivillig. Forbundet oppfordrer våre medlemmer til å delta. Det er viktig at så mange som mulig deltar, slik at dette blir en kraftfull markering av fagbevegelsens standpunkt i denne saken.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.