Politisk markering 1. oktober

Publisert: 27.09.10

– innholdet kan være utdatert

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FKE) er en forskrift som skal ivareta sikkerheten for den som installerer et elektrisk anlegg, ditto for brukeren av anlegget.

Trenger strenge regler

Derfor må det være strenge regler for hvem som kan utføre arbeide på slike anlegg – og derfor må det stilles likelydende krav for norske og utenlandske arbeidstakere som skal utføre dette arbeidet. Vi kan ikke godta at EØS-reglene skal lempe på disse vilkårene.

Kritisk til signaler fra direktoratet

Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) er ansvarlig myndighetsorgan og Justis- og politidepartementet er ansvarlig departement. De signalene som har kommet fra DSB så langt åpner for at det ikke lenger skal være pålegg om faste ansettelser i bedrifter som utfører arbeid på elektriske anlegg.

Vil ha flest mulig med

EL & IT Forbundet oppfordrer flest mulig i egen organisasjon og hele fagbevegelsen til å støtte opp om denne markeringen og dermed bidra med eget budskap om midlertidige ansettelser i deres bransjer.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.