Politisk frokost om næringspolitikk

Publisert: 10.04.13

– innholdet kan være utdatert

Bakgrunn

Næringslivet er i stadig utvikling. Det er vanskelig å vite hvilken utvikling næringslivet tar. Det vil fortsatt være viktig med kompetanse, næringsutvikling og konkurranseevne. Det er vanskelig å spå og her er noen av problemstillingene:

  • Vil det fortsatt være grunnlag for arbeidsplasser innen råvareindustrien eller vil høyteknologi bli den nye oljen for Norge?
  • Hvilken rolle skal staten spille og hva skal være opp til næringslivet selv?
  • Skal staten bidra aktivt til å legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling.
  • Hvilken næringspolitikk skal føres for å sikre høy sysselsetting? Hva skal vi leve av?

Følgende skal innlede og diskutere problemstillingene:

  • Trond Giske, nærings- og handelsminister fra Arbeiderpartiet
  • Svein Flåtten, nestleder i næringskomiteen på Stortinget fra Høyre
  • Roar Flåthen, leder av LO

Møtet starter kl 08.30 og møteleder er Grethe Fossli, leder av næringspolitisk avdeling i LO.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.