Polen tar over

- innholdet kan være utdatert

Den nye Lisboa-traktaten innebærer at den framtredende rollen et slik formannskap tidligere hadde, er sterkt nedtonet. EU har med den nye traktaten fått to nye ansikter utad. Den ene er Belgias tidligere statsminister, Herman van Rompuy, som er blitt president for Det Europeiske Råd hvor EUs toppledere samles fire eller flere ganger i året. Den andre er EUs nye ”utenriksminister” eller ”høyrepresentant” som er det offisielle navnet.

Britisk visepresident
Det er den britiske EU-kommissær Catherine Ashton som også er visepresident i Kommisjonen. Hun skal lede EUs nye utenrikstjeneste, EEAS – European External Action Service, som nå er i ferd med å etableres. Men Kommisjonens  president er fortsatt Jose Barroso. Først deretter finner man den polske  statsminister Donald Tusk  som leder det halvårlige formannskapet og som redegjør for hva som har skjedd på viktige møter.
Ansvarlig for framdrift
Polen skal lede de aller fleste  typer møter og være ansvarlig for framdrift, kompromisser og vedtak de neste seks måneder. Hvert land lager seg et program for hva de vil prioritere. Det polske formannskapet må fortsatt arbeide med virkningene av finanskrisen og hvordan få til ny vekst.

Trio-organisering
Formannskapene grupperes nå som en trio. Etter Polen kommer Danmark fra og med 1. januar 2012, som kanskje får en ny regjering i høst. Det kan påvirke samarbeidet om de sakene de ønsker å få vedtatt. Fagbevegelsen har begrensede forventninger til formannskapet, fordi Polen har liten tradisjon for å samarbeide med partene i arbeidslivet. Men Polen er ikke uten ambisjoner i EU sammenheng og oppfattes nå mer seriøst enn under tidligere regjeringer og presidenter. Den viktigste oppgaven blir å sikre økonomien og den felles valutaen som Polen ikke er en del av. Polen har hatt en sterkere vekst enn de fleste €urolandene.
Sammensetningen av trioen denne gangen med Ungarn, Polen og Danmark har kanskje ikke vært ideelt med tanke på finanskrisen som herjer Eurosonelandene. For ingen av disse tre landene er medlemmer av Eurosamarbeidet.