Permitteringsregler

Publisert: 23.04.10

– innholdet kan være utdatert

Oppstår det behov for permitteringer skal det forhandles etter Hovedavtalens regler. Varselfristen er i utgangspunktet 14 dager etter avholdt møte. Det er ikke adgang til å gi betinget varsel og varslet skal gis individuelt på vanlig måte.

Hovedavtalen åpner for 2 dagers varselfrist i force majeure-tilfeller, jf AML

§ 15-3 nr 10; ”…dersom ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser gjør det nødvendig helt eller delvis å innstille driften.”

Vulkanutbruddet og spredningen av askeskyer er naturhendelser som kan gi grunnlag for å benytte 2 dagers varselfrist.

Det vil foreligge ulike situasjoner fra bedrifter som helt eller delvis må innstille driften til bedrifter som blir mer eller mindre berørt som følge av markedsmessige konsekvenser.

Etter LOs syn er det imidlertid ikke grunnlag for en generell anvendelse av 2 dagers frist. Det må foretas en konkret vurdering ved hver enkelt bedrift.

Situasjonen er ekstraordinær – også sammenlignet med hva som vanligvis betraktes som force-majeure-situasjoner. Det er derfor oppfordring til å finne fornuftige løsninger. I tvilstilfeller bør forbundene kontaktes.

Relevante artikler

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.
Med et solide ja-flertallet i Energiavtale 1-uravstemningen er EL og ITs sentrale tariffoppgjør ferdig. – En stor takk til alle tillitsvalgte og medlemmer, skriver Bjørn Fornes i denne hilsenen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.