Permitteringsregelverket endres

Publisert: 27.03.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Endring i revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen vil foreslå å øke den maksimale dagpengeperioden under permittering fra 26 til 30 uker. I tillegg vil bedriftenes lønnsplikt under permittering fra 20 til 10 dager med virkning fra 1. juli 2015.

– Vi er spesielt fornøyd med reduksjon av bedriftenes lønnsplikt fra 20 til 10 dager. Dette er en viktig endring for næringslivet. Fagbevegelsen har sammen med NHO tatt samfunnsansvar med et ansvarlig oppgjør, da er det bra at regjeringen følger opp med tiltak som gjør det lettere for næringslivet.

Brev om permitteringsreglene

LO og NHO ble enige om å skrive et brev til regjeringen om permitteringsreglene. Reglene ble endret fra 1. januar 2014, til tross for både LO og NHO sine protester.

– Vi var fornøyd med at vi fikk bevegelse i spørsmålet om endring i permitteringsregelverket, ved at LO og NHO satte opp en felles front mot regjeringen. At regjeringen nå følger opp med endring i regelverket i revidert nasjonalbudsjett, er vi fornøyd med.

– Fagbevegelsen har etterspurt dette siden reglene ble endret i 2014. Endringene er viktig for næringslivet, og alle de bedriftene som står overfor store utfordringer. Alternativet for mange bedrifter ville vært oppsigelser med tap av viktig kompetanse i bedriftene som resultat.

 

Her kan du lese LO og NHO sitt brev til regjeringen.

Her kan du lese regjeringens svar til LO og NHO.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.