Pensjonskampen står nå

Publisert: 23.10.13

– innholdet kan være utdatert

I dag er det rundt 300 000 i privat sektor som har en god ytelsesordning. De fleste av disse ordningene blir nå lukket og det er en dramatisk endring i tjenestepensjonsmarkedet.

– Hvis vi skal gjøre noe med dette, må vi gjøre det i et tariffoppgjør, påpekte Solbakken.

LOs nestleder tror at en utsettelse av pensjonsspørsmålet i ytterligere to år fører til at LO og fagbevegelsen mister muligheten. Derfor mener Solbakken at 2014 er rett tid for å ta kampen om pensjon i privat sektor, skriver Nettverk.

Proposisjon

Finansdepartementet lafram et lovforsalg før regjeringsskiftet om et nytt skattefavorisert kollektivt alderspensjonsprodukt for privat sektor. Det nye alderspensjonsproduktet er ment å være et alternativ til dagens ytelsespensjonsordninger og innskuddspensjonsordninger.

Proposisjonen, eller lovforslaget, kan tre i kraft fra 1. januar 2014 hvis Stortinget vedtar det som er foreslått. Den nye borgerlige regjeringen har i sin regjeringsplattform slått fast at pensjonsforliket ligger fast.

Det foreslåtte pensjonsproduktet innebærer at arbeidsgiver i opptjeningsperioden skal bygge opp medlemmenes pensjonsbeholdning ved årlige innskudd i prosent av lønn.

Blir tema

Førstkommende mandag møtes LOs inntektspolitiske utvalg til sitt første møte foran hovedoppgjøret i 2014. Pensjon blir ett av temaene. Det bekreftet Solbakken overfor Nettverk under landstariffkonferansen for elektrofagene i  Bergen.

Les mer i Nettverk.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet fordømmer de brutale angrepene på sivile, både i Palestina og Israel.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.