Penger til arbeidstidsforsøk

- innholdet kan være utdatert

Pengene som lyses ut.kan blant annet brukes slik:


 
Søkere er virksomheter og bedrifter. Søknadsfristen er 15. august og søknadene sendes NAV.

Les mer om prosjektmidlene på NAVs nettside.
Eller på nettsiden til VOX.