Penger til arbeidstidsforsøk

Publisert: 18.05.11

– innholdet kan være utdatert

Pengene som lyses ut.kan blant annet brukes slik:

  • endre organisering av arbeidstid, mer fleksibel bruk av arbeidskraft og endret/utvidet bemanning
  • utvikle kompetanse for enkeltpersoner

 
Søkere er virksomheter og bedrifter. Søknadsfristen er 15. august og søknadene sendes NAV.

Les mer om prosjektmidlene på NAVs nettside.

Eller på nettsiden til VOX.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.