Penger til arbeidstidsforsøk

Publisert: 18.05.11

– innholdet kan være utdatert

Pengene som lyses ut.kan blant annet brukes slik:

  • endre organisering av arbeidstid, mer fleksibel bruk av arbeidskraft og endret/utvidet bemanning
  • utvikle kompetanse for enkeltpersoner

 
Søkere er virksomheter og bedrifter. Søknadsfristen er 15. august og søknadene sendes NAV.

Les mer om prosjektmidlene på NAVs nettside.

Eller på nettsiden til VOX.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.