Pavanelli ny generalsekretær i PSI

Publisert: 28.11.12

– innholdet kan være utdatert


 

Danske Peter Waldorff (bildet) fikk 28,5 prosent og ble dermed kastet. Norden ga sine stemmer til Waldorff.

Peter Waldorff var ansatt i dansk HK/Stat fra 1998 til 2007. I 2007 ble han valgt til generalsekretær i PSI. På norsk er betegnelsen er internasjonalen for stats- og kommuneansatte (ISKA).

Frifagbevegelse har en mer utfyllende tekst om valget.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.