Overraskende dom i Bergen tingrett-Forbundet vurderer anke

Publisert: 25.03.11

– innholdet kan være utdatert

Da kontrakt for utførelse av arbeid i telenettet for Telenor gikk over fra teleavdelingen i Sønnico i Hordaland til Eltel Networks AS, ble mange Sønnico-ansatte oppsagt. Saken i tingretten gjelder om arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse i forbindelse med dette.

Dommen frifinner Eltel Networks AS og Eltel Networks tilkjennes 170 000 kroner i saksomkostninger.

Overrasket

– Vi er veldig overrasket over dommen. Vi vil nøye vurdere om saken skal ankes, sier forbundssekretær Jan Aasarmoen.

– Dommen baseres på feil fakta, sier Åge Blummenfelt, organisasjonssekretær i Elektroarbeidernes Fagforening Hordaland/Sogn og Fjordane.

Motsatt resultat i liknende sak

– Jeg er meget skuffet over dommen. Jeg mener at det er grunnlag for en anke, men dette er det klientene, i samråd med forbundet, som må ta stilling til, sier advokat Jarle Ringheim.

 

Ringheim påpeker videre at det er for 14 dager siden kom en dom i en svært liknende sak i Haugaland tingrett med motsatt resultat.

 

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.