Overenskomst for bemanningsbransjen på plass

- innholdet kan være utdatert

– Vi er glad overenskomsen endelig er på plass for denne bransjen. Vi kunne selvsagt ønsket oss en bedre avtale, men den er uansett et framskritt. På er par av punktene er det rom for tolkninger, slik at avtalen må forstås gjennom praktisering, sier forandlingsleder Jan Olav Andersen i EL & IT Forbundet.
Avtalens lange vei
LO startet arbeidet med en overenskomst for bemanningsbransjen siden inn- og utleiemarkedet ble liberalisert i 2000. Foretakene var tidligere tilsluttet HSH, men da HK forhandlet fram en vikarbyråavtale i 2000 meldte alle foretakene seg inn i NHO.
Det har vært flere forhandlingsmøter mellom partene og høsten 2009 laget LO en overenskomstskisse som ble oversendt til NHO med ønske om en snarlig avklaring. Etter ny runde med møter ble LO og NHO enige om følgende:Last ned hele avtalen.