Overenskomst for bemanningsbransjen på plass

Publisert: 19.03.10

– innholdet kan være utdatert

– Vi er glad overenskomsen endelig er på plass for denne bransjen. Vi kunne selvsagt ønsket oss en bedre avtale, men den er uansett et framskritt. På er par av punktene er det rom for tolkninger, slik at avtalen må forstås gjennom praktisering, sier forandlingsleder Jan Olav Andersen i EL & IT Forbundet.

Avtalens lange vei

LO startet arbeidet med en overenskomst for bemanningsbransjen siden inn- og utleiemarkedet ble liberalisert i 2000. Foretakene var tidligere tilsluttet HSH, men da HK forhandlet fram en vikarbyråavtale i 2000 meldte alle foretakene seg inn i NHO.

Det har vært flere forhandlingsmøter mellom partene og høsten 2009 laget LO en overenskomstskisse som ble oversendt til NHO med ønske om en snarlig avklaring. Etter ny runde med møter ble LO og NHO enige om følgende:

  • Prinsippavtalen for bemanningsbransjen er midlertidig og har status som overenskomst. Avtalen forutsetter å gjelde til vikarbyrådirektivet er implementert i norsk rett.
  • Hovedavtalen LO/NHO gjøres gjeldende som del 1.
  • Alle de faste bilagene mellom LO-NHO gjøres gjeldende (inklusiv AFP).

Last ned hele avtalen.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.