Over 100 arrestert

Publisert: 28.02.13

– innholdet kan være utdatert

Tidlig om morgenen raidet tyrkisk politi medlemmer og ledere i fagforbundet for offentlig ansatte, KESK. Dette siste angrepet mot det tyrkiske forbundet ble utført av myndighetene i 28 byer over hele landet, og førte til at minst 100 fagforeningsaktivister ble arrestert. I alt er det utstedt 167 fengslingskjennelser for påståtte forbindelser med terroristorganisasjoner.

Bruker terrorlovene

Dette er ikke første gang tyrkiske myndigheter har brukt anti-terroristlover for å slå ned på fagforeningsvirksomhet.

10. april starter en rettssak mot 72 andre KESK-medlemmer og ledere som ble arrestert 25. juni i fjor.

Global kampanje

De globale fagorganisasjonene International Trade Union Confederation, Education International, Public Services International og European Federation of Public Service Unions som representerer mange titalls millioner fagforeningsmedlemmer over hele verden, har satt i gang en stor kampanje som krever umiddelbar og betingelsesløs løslatelse av de fengslede fagforeningsmedlemmene.

De krever også at myndighetene stopper trakasseringen og stemplingen av fagforeningsaktivister som terrorister.

Engstelig for rettssystemet
Den Europeiske Kommisjonen har uttrykt engstelse for det tyrkiske rettssystemet, særlig på grunn av begrenset tilgang til rettsdokumenter, at det ikke gis detaljerte grunner til fengsling og forvaring, og at fengslede sitter alt for lenge før rettssakene kommer opp. Kommisjonen beklager “den utstrakte bruken av terroristlover som fører til gjentatte krenkelser av grunnleggende rettigheter”.

Krever øyeblikkelig løslatelse

Internasjonal fagbevegelse krever umiddelbar og betingelsesløs løslatelse av alle de fengslede fagforeningsmedlemmene, og at myndighetene stopper trakasseringen og stemplingen av fagforeningsaktivister som terrorister.

Støtt kampanjen her.

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.