Outsourcing av IKT-tjenester

- innholdet kan være utdatert

Med innledninger fra Deloitte, Lysne-utvalget, IKT-Norge, Finans Norge, Helse-Sør Øst, Fagforbundet, Nito med flere, ble saken belyst fra ulike sider.

– EL og IT Forbundet la blant annet vekt på tap av IKT-arbeidsplasser, tap av kompetanse og tap av makt og kontroll over viktige komponenter i IKT-infrastrukturen, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

EL og IT Forbundet var representert ved Torbjørn Sundal, Sigrid Wirgenes og Reidunn Wahl.