Outsourcing av IKT-tjenester

Publisert: 09.11.16
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Med innledninger fra Deloitte, Lysne-utvalget, IKT-Norge, Finans Norge, Helse-Sør Øst, Fagforbundet, Nito med flere, ble saken belyst fra ulike sider.

– EL og IT Forbundet la blant annet vekt på tap av IKT-arbeidsplasser, tap av kompetanse og tap av makt og kontroll over viktige komponenter i IKT-infrastrukturen, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

EL og IT Forbundet var representert ved Torbjørn Sundal, Sigrid Wirgenes og Reidunn Wahl.

Relevante artikler

Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.