Outsourcing av IKT-tjenester

Publisert: 09.11.16
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Med innledninger fra Deloitte, Lysne-utvalget, IKT-Norge, Finans Norge, Helse-Sør Øst, Fagforbundet, Nito med flere, ble saken belyst fra ulike sider.

– EL og IT Forbundet la blant annet vekt på tap av IKT-arbeidsplasser, tap av kompetanse og tap av makt og kontroll over viktige komponenter i IKT-infrastrukturen, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

EL og IT Forbundet var representert ved Torbjørn Sundal, Sigrid Wirgenes og Reidunn Wahl.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.