Østeuropeisk velferdsbombe?

Publisert: 17.09.13

– innholdet kan være utdatert

– Fleksibilisering i arbeidslivet og sosial dumping vil over tid kunne velte store kostnader over på velferdsstaten. Det er den korte versjonen av rapporten, sier Fafo-forsker Jon Horgen Friberg til Klassekampen.

Jon Horgen Friberg har sammen med kollegene Olav Elgvin og Anne Britt Djuve skrevet rapporten «Innvandrerne som skulle klare seg selv – når EØS-avtalens frie flyt av arbeidskraft møter velferdsstatens bakkebyråkrati».

Urovekkende fakta

Rapporten kan peke ut flere urovekkende fakta. De titusenvis av arbeidsinnvandrerne som har kommet til Norge fra Øst-Europa gjennom EØS, har større risiko for å falle ut av arbeidslivet enn andre. På sikt kan flere bli avhengige av velferdsordninger.

Samtidig har ikke Norge noen integreringspolitikk for EØS-innvandrere, og Nav har ikke lov til å gi dem norskopplæring som del av arbeidsmarkedstiltakene.

– Foreløpig har vi ikke en stor marginalisert befolkning av velferdsavhengige arbeidsinnvandrere. Det vi har er vedvarende høy arbeidsløshet, og mange i Nav er bekymret for at dette er første skritt på vei til mer permanent utstøting, sier Friberg.

Utfordringer

I rapporten undersøker Fafo utfordringene fra et institusjonelt perspektiv, fra arbeidsmigrantenes perspektiv og fra NAV-ansattes perspektiv. Hvilke rettigheter har EØS-borgere i Norge, og hvilke gråsoner og uklarheter finnes innenfor regelverket? Hva slags behov for tjenester og ytelser har ulike grupper EØS-borgere i Norge, og hvordan opplever de møtet med NAV?

Hvordan opplever de NAV-ansatte pågangen av EØS-borgere, og hvordan tolker de regelverket når det gjelder rettigheter og tjenester for denne gruppen? Rapporten er basert på 32 kvalitative intervjuer med arbeidsmigranter, NAV-ansatte og andre nøkkelinformanter, samt dokumentanalyser og analyser av registerdata.

Les artikkel i Klassekampen her.

Les rapporten på Fafo.no.

Relevante artikler

Klokka 04.00 natt til onsdag 17. april ble det brudd i tarifforhandlingene mellom EL og IT Forbundet og NHO på Telenoroverenskomsten
Her kan de lese kravene som EL og IT Forbundet fremmer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).
The Electricians’ and IT Workers’ Union has submitted demands on several fronts.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.