Oslo prøveby for hydrogenbiler

Publisert: 22.11.11

– innholdet kan være utdatert

Stasjonen inngår i et europeisk prosjekt som bringer 17 elektriske biler til Oslo-området med hvert sitt lille utslippsfrie kraftverk under panseret. Eksosen fra bilene er rent vann!

Ny generasjon miljøbiler

De 17 elektriske bilene tilhører en ny generasjon hydrogenbiler, som bilindustrien er klar til å masseprodusere. Til Oslo har bilene kommet som ledd i det største EU-finansierte demonstrasjonsprosjektet til nå for hydrogenbiler.

Bilene får strøm fra hver sin hydrogendrevne brenselcelle – et utslippsfritt minikraftverk som har rent vann som sitt eneste utslipp.

Les mer på sintef.no.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.