Orkla selger Elkem

Publisert: 11.01.11

– innholdet kan være utdatert

Aasland sier han skulle ønske at norsk kapital var mer aktive når store norske og strategisk viktige industribedrifter selges.

– Men jeg har ikke noe fasitsvar på hvordan vi kan stimulere norsk kapital konkret. Kanskje kan det være gjennom at staten er en mer dynamisk eier, sier han.

Vil ha muligheten til å gripe inn
Aasland har også merket seg at den samme diskusjonen pågår i EU, der EU-kommisæren for industri vil opprette et organ som kan stoppe utenlandske oppkjøp av strategisk viktig industri.

Han sier den samme diskusjonen må komme i Norge.

Les mer om salget på Nettavisen NA24.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.