Orkla selger Elkem

- innholdet kan være utdatert

Aasland sier han skulle ønske at norsk kapital var mer aktive når store norske og strategisk viktige industribedrifter selges.
– Men jeg har ikke noe fasitsvar på hvordan vi kan stimulere norsk kapital konkret. Kanskje kan det være gjennom at staten er en mer dynamisk eier, sier han.
Vil ha muligheten til å gripe inn
Aasland har også merket seg at den samme diskusjonen pågår i EU, der EU-kommisæren for industri vil opprette et organ som kan stoppe utenlandske oppkjøp av strategisk viktig industri.
Han sier den samme diskusjonen må komme i Norge.
Les mer om salget på Nettavisen NA24.