Organiserte får sjeldnere sparken

- innholdet kan være utdatert

Selv om studien som viser dette er fra Tyskland, så mener Fafo-forsker Torgeir Aarvaag Stokke at det samme kan være tilfelle i Norge. Han viser til at uorganiserte ofte ikke har den samme tilgangen på gratis juridisk eksperthjelp som fagorganisasjonene tilbyr sine medlemmer.
Det blir derfor dyrere for bedriftene å si opp fagorganiserte enn uorganiserte.
Også i Tyskland er det problemer med gratispassasjerer, altså at uorganiserte og organiserte arbeidstakere får det samme i lønningsposen, selv om fagorganiserte bidrar med kontingent til dem som forhandler fram lønnstillegg og andre goder. De er også i fare for å bli tatt ut i en mulig streik.
Tyske forskere peker på bedre jobbsikkerhet som en viktig forklaring til at folk likevel velger å fagorganisere seg.
Studien er basert på data fra den omfattende tyske levekårskartleggingen German Socio-Economic Panel (SOEP).
 Les mer om den tyske studien på forskning.no.