Organiserte får sjeldnere sparken

Publisert: 23.12.10

– innholdet kan være utdatert

Selv om studien som viser dette er fra Tyskland, så mener Fafo-forsker Torgeir Aarvaag Stokke at det samme kan være tilfelle i Norge. Han viser til at uorganiserte ofte ikke har den samme tilgangen på gratis juridisk eksperthjelp som fagorganisasjonene tilbyr sine medlemmer.

Det blir derfor dyrere for bedriftene å si opp fagorganiserte enn uorganiserte.

Også i Tyskland er det problemer med gratispassasjerer, altså at uorganiserte og organiserte arbeidstakere får det samme i lønningsposen, selv om fagorganiserte bidrar med kontingent til dem som forhandler fram lønnstillegg og andre goder. De er også i fare for å bli tatt ut i en mulig streik.

Tyske forskere peker på bedre jobbsikkerhet som en viktig forklaring til at folk likevel velger å fagorganisere seg.

Studien er basert på data fra den omfattende tyske levekårskartleggingen German Socio-Economic Panel (SOEP).

 Les mer om den tyske studien på forskning.no.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.