Organisasjonsendringer i NVE

Publisert: 21.01.13

– innholdet kan være utdatert

– Endringene er gjort for at NVE skal stå bedre rustet til å møte de nye krav og forventninger som blir stilt til oss framover, sier NVE-direktør Per Sanderud.

Hovedendringene

  • Konsesjonsbehandlingen rendyrkes i en egen avdeling som har ansvar for konsesjonssaker.
  • Det er opprettet en Tilsyns- og beredskapsavdeling, som betyr at tilsyn med fysiske vassdrags- og energianlegg styrkes. Avdelingen skal ha krisestøttefunksjon for alle beredskapsområdene i NVE. Ingunn Åsgard Bendiksen er ansatt som avdelingsdirektør. Hun har vært seksjonssjef for juridisk seksjon i NVEs administrasjonsavdeling.
  • Det blir en ny avdeling, Elmarkedstilsyn, som skal forberede NVE på endringene som kommer i EUs tredje energimarkedspakke. Ove Flataker er ansatt som avdelingsdirektør og kommer fra stillingen som ekspedisjonssjef i Olje- og energidepartementet. 
  • Energiavdelingen videreføres, men vil i større grad ha fokus på klima og energi gjennom datainnhenting, modeller, analyser og utredninger. Anne Vera Skrivarhaug er ansatt som avdelingsdirektør i Energiavdelingen. Hun leder i dag analyseavdelingen i Statkraft.
  • I forbindelse med omorganiseringen har tidligere direktør for energiavdelingen, Marit Lundteigen Fossdal, bedt om nye oppgaver og gått inn i Vassdrags- og energidirektørens stab. Hun skal arbeide med klima og EU-spørsmål, melder NVE.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.