Organisasjonsendring og kostnadskutt i Telenor

Publisert: 02.02.11

– innholdet kan være utdatert

I drøftingene mellom ledelsen og forbundet har det kommet fram at ledelsen har et mål om å spare penger. Omorganiseringen og sparetiltakene kommer samlet sett til å berøre mange ansatte.

Ukjent størrelse

Ledelsen har ikke tallfestet antall ansatte som berøres, verken i personer eller i prosent, skriver Computerworld.

Krever jobb til alle

EL & IT Forbundets tillitsvalgte har i drøftingene krevd at alle skal innplasseres i ny organisasjon.

– Noen miljøer har opplevd stadige organisatoriske endringer. EL & IT Forbundet er kritisk til dette. Det medfører slitasje og usikkerhet blant de ansatte, sier varakonserntillitsvalgt Helge Enger.

Spør tillitsvalgte

Spørsmål om prosessen kan rettes til de tillitsvalgte Helge Enger, Dag Fredriksen, Astri Skare, Tone Flobakk, Brit Østby Fredriksen, Tore Haugland og Ronald Steen.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.