Opptak av kravoverleveringa i dag

Publisert: 17.03.11

– innholdet kan være utdatert

Det første møtet varer ommtrent en time, før media slipper til for intervjuer og fotografering.

LOs krav

LO vedtok retningslinjene for årets oppgjør i en tariffpolitisk uttalelse i representantskapet 22. februar.

I uttalelsen heter det bl. a.:

Tariffoppgjørenes oppgave er å sikre arbeidstakerne andel av inntektsutviklingen og samtidig medvirke til en fornuftig styring av økonomien. Arbeid til alle er for LO det overordnete mål.

Kravene

Med utgangspunkt i en videreføring av de opprinnelige krav til hovedoppgjøret, reises følgende krav til mellomåret 2011:

  • Fortsatt sikring av kjøpekraften
  • Lav- og likelønnsprofil på sentralt og lokalt avtalte tillegg

Selve forhandlingene skjer 29., 30. og 31. mars, med frist midnatt 31. mars.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
Etter mekling er EL og IT Forbundet og NHO enige i forhandlingene på Telenoroverenskomsten.
– Forhandlingsviljen må økes betraktelig om dette ikke skal ende i konflikt.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.