Oppstart for LO Stats kartellkonferanse

- innholdet kan være utdatert

I tillegg til LO-leder Gerd Kristiansen og nåværende og tidligere politikere, kommer det en rekke forskere, stortingspolitikere og politiske kommentatorer.
Konferansen kan følges direkte via web-tv.
Lenke til programmet.

Forbundets delegater


EL & IT Forbundet er representert med forhandlingsleder Jan Olav Andersen, forbundssekretær Jarle Eide, tillitsvalgt Mette Borg, tillitsvalgt Øivind Juul Schjetne og tillitsvalgt Sverre Lindstad.
I tillegg møter forbundssekretær Reidunn Wahl som medlem av kontrollkomiteen.