Oppstart for landstariffkonferansen IKT/Spekter

Publisert: 11.11.13

– innholdet kan være utdatert

Etter åpningen innleder forhandlingsavdelingens leder, Jan Olav Andersen, om de tariffpolitiske utfordringer i hovedoppgjøret 2014. Øystein Smestad, Ricoh-klubben og Trine Eidsmo fra Geomatikk-klubben, skal fortelle om de tariffpolitiske utfordringer sett fra klubbkontoret.

Etter gruppearbeid og debatt kommer Kristine Nergaard, Fafo, for å innlede om frontfaget. 

Dag 2

Innledninger om det kommende hovedoppgjøret fortsetter tirsdag 12. november med Øystein Gudbrands, LO Stat, Øivind Juul Schjetne, Klubb Relacom og Per G. Salomonsen fra IKT-bransjens fagforening.

Maria S. Walberg, LOs samfunnspolitiske avdeling, innleder om utviklingen av arbeidsmarkedet og den økonomiske situasjonen.

Etter lunsj presenterer representanter fra de ulike overenskomstområdene sine innspill til krav. Resten av dagen er forbeholdt framleggelse og debatt om krav og prioriteringer.

Dag 3

Siste konferansedag, onsdag 13. november, starter med innledning om innleie og kampen for faste ansettelser ved forbundssekretærene Jan Henrik Larsen og Reidunn Wahl. Etter innledningene er det gruppearbeid om faste ansettelser. Dagen avsluttes med at redaksjonskomiteen legger fram sine forslag, debatt og oppsummering.

 

 

 

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.